Aksaray Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi
Dergi Hakkında

Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi; Aksaray Üniverisitesi Tıp Fakültesi’nin bilimsel yayın organıdır.

Dergi Sahibi; Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı adına Prof. Dr. Namık Özkan

Başeditör; Prof.Dr. Namık Özkan

Yazı İşleri Müdürü ve Sekreterya; Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Uğur