Aksaray Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi
Yazarlara Bilgi

Aksaray Üniversitesi Tıp Dergisi, Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmi yayın organıdır ve yılda üç sayı yayımlanır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizcedir. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı original araştırma yazıları, derlemeler, orijinal olgu sunumları ve editöre mektuplar dergide yayımlanır.

Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır.

Dergi, yayımlanan makalelerin bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması ve ticari kaygılarda olmaması şartını gözetmektedir. Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Makalenin değerlendirilmesi aşamasında, yayın kurulunun gerek görmesi halinde, makale ile ilgili araştırma verilerinin ve/veya etik kurul onayı belgesinin sunulması yazarlardan talep edilebilir.

 

Yazım Kuralları

1- Yazılar çift aralıklı, yazı boyutu 12 punto olmalı, kenarlardan 2,5 cm boşluk bırakılarak, standart A4 sayfasına, Microsoft Office Word belgesinde Times New Roman yazı tarzında hazırlanmalıdır. Yazılar başlık sayfasından başlanarak numaralanmalı, sayfa numaraları sağ alt köşeye yazılmalıdır.

2- Kapak sayfasında; yazının başlığı (Türkçe ve İngilizce), en çok 5 anahtar sözcük, tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, kurumları ve e-posta adresleri bulunmalıdır. Yazılı ile igili Potansiyel Çıkar Çatışması varsa beyan edilmelidir ve çalışma için alınmış herhangi bir destek ya da bağış varsa belirtilmelidir.

3- Özetler; Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe ve İngilizce olarak, 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde; amaç, yöntemler, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.Anahtar kelimeler; en çok 5 olmak üzere Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.

4-Ana Metin: Giriş,Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Referanslar  olarak ayrılmalıdır. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmeli; sırayla numaralanmalı ve yazıdan ayrı olarak sunulmalıdır. Şekil ve tablo  açıklamaları makale sonuna eklenmelidir ve herbiri 4 taneden fazla olmamalıdır. Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir.  Görseller EPS, TIFF, JPG ve PDF formatında gönderilmeli ve fotograflar 300 dpi ve vektörel çizimler ise 600 dpi çözünürlükte olmalıdır. Ana Metin 2500 kelimeyi geçmemelidir.

5- Yazının sonundaki kaynak listesi kaynakların yazıdaki geliş sıralarına göre hazırlanmalıdır ve parantezle metin içinde belirtilmedir. Kaynak numaraları birbirini takip ediyorsa başlangıç ve bitiş sayıları arasına kısa çizgi konur. Kaynaktaki yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli; 6’dan fazla ise, sadece ilk 6 isim yazılmalı ve diğerleri et al şeklinde gösterilmelidir.Kaynak sayısı 30 dan fazla olmamalıdır. Kaynak yazımında makale ve kitap alıntıları sırasıyla şu şekilde olmalıdır.

 

Courtney PM, Boniello AJ, Berger RA. Complications Following Outpatient Total  Joint Arthroplasty: An Analysis of a National Database. J Arthroplasty. 2017; 32:1426-30.

 

Clohisy J, Beaule P, DellaValle C,Rubash HE. The Adult Hip: Hip Preservation Surgery. Wolters Kluwer,2014. page:1181-96.

 

Yazı çeşitleri

Orijinal araştırmalar: Prospektif veya retrospektif, tıbbın tüm alanları ile ilgili her türlü deneysel ve klinik çalışmalardır.Yukarıda belirtildiği şekilde hazırlanmalıdır.

Derlemeler: Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanmalıdır. Derleme 3000 sözcüğü aşmamalı, şekil ve tablo en fazla 4, kaynak sayısı en fazla 50 olmalıdır.

Olgu Sunumu: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır. Özet, Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma ve Kaynaklar bölümlerinden oluşup. Özet dahil 1500 kelimeyi, 10 kaynağı ve 4 yazar ismini geçmemelidir. 

Editöre mektup: Son bir yıl içinde dergide yayınlanmış makalelere yanıt olarak gönderilir. Yazı hakkında okuyucuların farklı görüş, deneyim ve sorularını içerir. 500 kelimeyi, 5 kaynağı ve 2 yazar ismini geçmemelidir.

Tüm Makaleler şu dosyalar halinde hazırlanmalıdır: Başlık sayfası, Özet ve Ana metin (kaynaklar, tablolar ve şekil başlıkları) , Şekiller, Yayın Hakları Devir Formu

Yazım kurallarına göre hazırlanan makaleler : asujoms@aksaray.edu.tr adresinden gönderilmelidir.

 

 

Diğer yazışmalar için:

Doçent. Dr. Deniz ÇANKAYA

Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

68100  Aksaray/TÜRKİYE

 

Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Uğur

Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı

68100  Aksaray/TÜRKİYE